#overgangsproof

Je bent overgangsproof als je geïnformeerd bent over wat deze levensfase (voor vrouwen) betekent, je de overgang in jouw (werk)situatie bespreekbaar maakt en als je weet wat er nodig is zodat jij zelf cq. vrouwen ook in deze periode gezond en vitaal kunnen leven en werken.

Lees erover
In de boekenkast vind je suggesties voor boeken en artikelen 

Praat erover
- thuis
Kijk op www.overgangsproof.nl voor deelname aan workshops, AanTafel sessies, etc.

- op je werk
Het interventieprogramma OVER! is leeftijdsbewuste voorzorg voor werkende vrouwen tussen 45 en 60 jaar in hun werksituatie. Vooral in de sectoren zorg, onderwijs en (semi)overheid zijn zij oververtegenwoordigd. Verzuimpreventie, talentbehoud en eigen regie op gezondheid en vitaliteit zijn de kern van dit preventieprogramma. 

Via deelname aan het programma OVER! kan je werkgever overgangsproof worden. Je collega-professionals van HRM, verzumcoaches, Arbo- en bedrijfsartsen en leidinggevenden zijn dan goed op de hoogte van wat de overgang in zijn algemeenheid voor werkende vrouwen betekent. Dat maakt het voor jou gemakkelijker om jouw persoonlijke situatie te bespreken. 

Maak een plan
- kijk op welke vlakken je wat wilt doen / veranderen om vitaal en gezond door de overgang heen te komen en daarna ook te blijven

Dat kan persoonlijke zaken betreffen, zoals de balans vinden tussen werk en privé in deze fase. Het kan gaan om life style of behandeling. Of het verder ontwikkelen van je carrière. Je kunt ook denken aan de ontwikkeling van het gedrag, je competenties en je mentale ontwikkeling, of emotionele aspecten en zingeving in deze levensfase. Tenslotte kun je werken aan het oplossen van conflicten en geschillen (zowel werk als privé).